Építőipari panaszmentes vállalkozások névjegyzéke Velük nyugodtan építkezhet!

Részletes keresés Nyugodt építkezés - nézze meg, hogyan!

Referencia kép: VIV Építő Kft.

Miért a NYUGODT ÉPÍTKEZÉS?

Építőipari panasziroda

A bajban sem hagyjuk magára.

Az ország bármely pontjáról eljuttathatják panaszaikat ehhez a speciális segélyszolgálathoz.

PANASZIRODA

Háttér ellenőrzés

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

PANASZMENTESSÉG

Nyugodt Építkezés fejvadász

Összeállítunk Önnek egy olyan vállalkozói csoportot, amelynek tagjait egy 5 lépéses szempontrendszer alapján szakszerűen átvilágítunk.

FEJVADÁSZ

Telefonos támogatás

Segítőkész kollégáink hétfőtől péntekig 09.00 és 17 óra között állnak rendelkezésére.

Hívjon minket, mi segítünk!

 

KAPCSOLAT

Az Építkezők Országos Egyesülete alanyi jogon biztosítja minden építkező, felújító és ingatlanvásárló fogyasztó számára segítségét!

Ha hasznosnak találja segítségünket, kérjük, támogassa munkánkat!

TÁMOGATOM

Összeállítunk Önnek egy olyan vállalkozói csoportot, amelynek tagjait egy 5 lépéses szempontrendszer alapján szakszerűen átvilágítunk.

A Nyugodt Építkezés Fejvadász szolgáltatást a fogyasztók díjmentesen vehetik igénybe.

Gyakran Ismételt Kérdések

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Mi az Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer (ÉPIR)?

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapításra került, hogy az egyik legkritikusabb pontja az építkezésnek, felújításnak a vállalkozó kiválasztása. Jobb alternatíva hiányában a megrendelők eddig úgy igyekeztek csökkenteni a rizikót, hogy törekedtek ismerős, vagy ajánlás útján kiválasztani a vállalkozót. Ennek a gyakorlatnak a helyességét azonban a tapasztalatok általánosságban nem igazolják. Ennek számtalan oka van, amelyek között a legjellemzőbb, hogy a megrendelő úgy érzi a „jó bizalmi viszony fenntartásába” nem fér bele a vállalkozó mélyreható ellenőrzése, másrészt a laikus fogyasztónak nincsenek meg sem az ismeretei, sem az eszközei egy ilyen ellenőrzés elvégzéséhez. Ennek a vállalkozó kiválasztási gyakorlatnak a hiányosságait támasztja alá egyértelműen az is, hogy az Építkezők Országos Egyesülete által működtetett Építőipari Panaszirodához benyújtott fogyasztói panaszok túlnyomó többségében a vállalkozót ajánlás útján bízták meg.

Az Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer (ÉPIR) az Építkezők Országos Egyesülete által létrehozott fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszer. Az információs rendszer létrehozása az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek keretei között történt, az építőiparban tapasztalható fogyasztókat érintő visszaélések és jogsértések visszaszorításának érdekében.

A rendszer három pillérből áll:

 1. Építőipari Panasziroda
 2. Építőipari Panasznyilvántartás
 3. Építőipari Panaszmentességi Igazolás

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Milyen célból jött létre az Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer?

Az Építkezők Országos Egyesületének alapvető célja és feladata a fogyasztói jogok és gazdasági érdekek hatékonyabb érvényesítésének elősegítése, valamint hozzájárulni a fogyasztók széles körét érintő súlyos jogsértések megelőzéséhez az építőiparban. A magas színvonalú jogérvényesítési gyakorlatokhoz alkalmazkodva, és a fogyasztók által sürgetett elvárásnak eleget téve az Építkezők Országos Egyesülete kidolgozta, bevezette és működteti az ÉOE Minősített – Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszert

Az Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer bevezetését az Építkezők Országos Egyesülete azért tartotta fontosnak, mert a jogkövető vállalkozások mellett az építőiparban sajnálatos módon rendkívül sok olyan vállalkozás van, akiknek a tevékenységében az anyagi mohóság vagy éppen a megélhetési kontárkodás súlyos felelőtlenséggel és szakszerűtlenséggel társul.

A szervezetünkhöz érkező panaszügyek áradatából egyértelműen megállapítható, hogy a legtöbb esetben a törvénysértő vállalkozások magatartásának hátterében a számon kérhetőség hiánya áll, ami a jogi procedúra vontatottságából és a károsultak jogérvényesítési erejének csekélységéből adódik. Súlyosbítja a helyzetet, hogy egyes vállalkozások tudatosan igyekeznek kihasználni mindezt, és rutinszerűen alkalmazzák a jogi kiskapukat arra, hogy kibújjanak a felelősség alól, vagy a profitcsökkentő kötelezettségek teljesítése alól.

Ilyen viszonyok között rendkívül fontos az olyan piaci gyakorlatok ösztönzése, amelyek a vállalkozások kiválasztásában az építkezők biztonságát növelik, amelyek segítségével, nagyobb eséllyel kerülhetők el azok a vállalkozások, akiknek a piaci magatartása veszélyt jelent a fogyasztókra nézve.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mi a feladata az Építőipari Panaszirodának?

Az Építőipari Panasziroda elsődleges feladata, a segítségnyújtás az építőipar károsultjai számára, hiszen az építőipari panaszok az ország bármely pontjáról eljuttathatóak ehhez a speciális segélyszolgálathoz. A benyújtott panaszok esetében az Építőipai Panasziroda arra törekszik, hogy tájékoztatást nyújtson a sérelmezett helyzet jogi hátteréről, és a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről.

A Panasziroda másodlagos feladata az Építőipari Panasznyilvántartás üzemeltetése, ugyanis az iroda egy állandó civil piacfelügyeletet lát el Magyarországon az építőipar területén. Ezen tevékenységének keretein belül szerzett pozitív és negatív tapasztalatait folyamatosan rögzíti a vállalkozásokról az Építőipari Panasznyilvántartásban.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit ellenőriz az ellenőrzőszerv?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás elnyerésének és a jelzés használatának feltétele, hogy a pályázó gazdálkodó szervezet megfeleljen az Építőpari Panaszmentességi Információs Rendszer követelményeinek, vagyis többek között:

1. Tiszta panaszmentes státusz

A pályázó vállalkozás nem szerepel az Építőipari Panasznyilvántartásban. Vagyis sem maga a vállalkozás, sem a vállalkozás tulajdonosai nem voltak érintve (korábban sem, esetleg másik vállalkozásban) fogyasztói jogsértési ügyben.

Tehát az Építkezők Országos Egyesülete az Építőipari Panaszmentességi Igazolást kizárólag abban az esetben állítja ki, ha az azt igénylő gazdálkodó szervezet az Építőipari Panasznyilvántartásban nem szerepel, illetve az igazolás Szabályzatában előirt feltételeknek megfelel, és az abban előírtakat magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

2. Ellenőrzött a törvényességi háttere

Működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, illetve rendelkezik az egyes szakmai tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

3. Ellenőrzött a gazdasági háttere

Több hivatalos forrásból származó adaton alapul, pénzügyi információk folyamatos ellenőrzése.

4. Ellenőrzött a szakmai háttere

A szakmai feladatok megvalósításában szerzett, referenciákkal igazolt gyakorlata van.


További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Ki minősíti a vállalkozásokat?

Az Építkezők Országos Egyesülete ellátja az ÉOE Minősített - Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében gondoskodik a szükséges testületek létrehozásáról, valamint a szabályzatok jóváhagyásáról, időszakos felülvizsgálatáról és módosításáról.

Az építőipari vállakozók minősítésre szolgáló Építőipari Panszmentességi Igazolás kiállításának engedélyezéséért a szervezett választott bizottsága felel az úgynevezet Ellenőrző és Minősítő Bizotság.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Kiket ellenőriz a szervezet?

A szervezet az összes Magyarországon müködő építőipar vagy ahhoz köthető tevékenységű vállakozást ellenőrzi, tehát azon vállalkozások mindegyik bele esik az ellenőrzésbe amely vállalkozások tevékenységi köreiben szerepel 41 vagy 42 vagy 43-al kezdődő TEÁOR kód!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Miről ismerhetők fel a panaszmentes vállalkozások?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolással rendelkező vállalkozások mindegyike megtalálható a www.nyugodtepitkezes.hu portálon, a vállalkozásokat megyei szinten lehet listázni és keresni az oldalon található Magyarország térképnek köszönhetően.

Az igazolással rendelkező gazdálkodó szervezet kommunikációjában, PR- és reklámtevékenysége során felhasználatja az Építőipari Panaszmentességi Igazolás birtoklását. Az igazolással rendelkező vállakozások rendelkeznek a tanusítványnak díszkeretes illetve laminált példányával amelyet be tudnak mutatni, valamint ezen vállalkozások mivel rendelkeznek egy korlátlan logó használati joggal ezért azt  feltudják tünteni például árajánlatikban, illetve a cég saját weboldalán is feltüntheti az igazolás weblogóját!

Minden esetben ellenőrizzék az igazolás érvényességét a www.nyugodtepitkezes.hu portálon az Építőipari Panaszmentességi Igazolás hitelesség ellenőrzés-sel!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mi a következménye, ha egy vállalkozás visszaél az Igazolással?

A hivatkozás jogosulatlan használata esetén az Építkezők Országos Egyesülete a következő intézkedéseket rendelheti el:

 • Helyesbítés,
 • A jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve hivatkozás nyilvánosságra hozatala,
 • Indokolt esetben polgárjogi, vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezése.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Hogyan lehet ellenőrizni egy Építőipari Panaszmentességi Igazolás érvényességét?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás érvényességének az ellenőrzését minden esetben a www.nyugodtepitkezes.hu portálon lehet megtenni az úgy nevezett Építőipari Panaszmentességi Igazolás hitelesség ellenőrzés-sel amely az oldalon egy kék színnel van kiemelve, ide vagy a vállalkozását igazolásszámát vagy a vállalkozás nevét vagy a vállalkozás adószámát kell beírni, a 3 adat közül egyet elég beírni rá kell nyomni utána a világos kék ELLENŐRZÉS  gombra és már is megtörténik az ellenőrzés, arról hogy adott vállalkozás jogosan vagy nem jogosan használja az igazolást!

Minden esetben ellenőrizzék az igazolás érvényességét a www.nyugodtepitkezes.hu portálon az Építőipari Panaszmentességi Igazolás hitelesség ellenőrzés-sel!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

MINŐSÍTÉSI RENDSZER

Ki kaphatja meg az igazolást?

Azon építőipari vállalkozások rendelkezhetnek az Építőipari Panaszmentességi Igazolással, amelyek  tevékenységi körei között szerepel a 41, 42 vagy 43-as TEÁOR szám. Majd átestek és megfelelnek az Építkezők Országos Egyesületének szigorú ellenőrzési kritériumainak.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Ki nem jogosult a Panaszmentességi Igazolásra?

Az Építkezők Országos Egyesülete minden esetben megtagadja az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállítását, amennyiben:

1. megállapítható, hogy az igénylő gazdálkodó szervezet tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszügyben a 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelmi Törvényben leírt Békéltető Testület határozatot hozott, és a gazdálkodó szervezet a határozatot nem hajtotta végre,

2. megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság Bírósága a szolgáltatóra nézve fogyasztói jogsértés, vagy károkozási ügyben jogerősen terhelő ítéletet hozott, és a szolgáltató a fogyasz- tónak okozott kárt nem térítette meg,

3. megtagadható az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállítása azon gazdálkodó szervezet számára, amelynek tulajdonosai között szerepel olyan személy, aki korábban tulajdo- nosként szerepelt olyan vállalkozásban, amely az Építőipari Panaszmentességi Igazolásra való jogosultságát elveszítette,

4. megállapítható, hogy az Építőipari Panaszmentességi Igazolást igénylő gazdálkodó szervezet csőd-, vagy teljes körű végrehajtási eljárás, vagy fizetésképtelenségi rendelet szerinti eljárás alá kerül.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a tiszta panaszmentes státusz?

Az Építőipari Panasznyilvántartásban alapvetően 3 státusz kerül megkülönböztetésre, a három státusz közül az egyik az úgynevezett tiszta panaszmentes státusz.

A tiszta panaszmentes státusz igazolja, hogy a megnevezett gazdálkodó szervezet az Építőipari Panasznyilvántartásban negatív bejegyzéssel nem szerepel.

Az Építőipari Panasznyilvántartás olyan határozatokat tart nyilván, amelyeket elsősorban építőipari, vagy az építőiparhoz kapcsolódó fogyasztói panaszügyben, illetve jogsértési ügyben az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvényben leírt Békéltető Testület, vagy a Magyar Bíróság az egyes gazdálkodó szervezetek terhére hozott.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent az ideiglenesen felfüggesztett státusz?

Az Építőipari Panasznyilvántartásban alapvetően 3 státusz kerül megkülönböztetésre, a három státusz közül az egyik az úgynevezett ideiglenes felfügesztett státusz. Ebbe a státuszba olyan esetekbe kerül a vállalkozás, ha például csődeljárás vagy hosszab ideje óta fenálló NAV inkasszó terheli a vállalkozást vagy például adószámfelfüggesztése van. Ha egy vállalkozás ezzel a státusszal rendelkezik az Építőipari Panasznyilvántartásban, akkor a vállalkozás nem jogosult az igazolás igénylésre vagy ha rendelkezik már Építőipari Panaszmenttségi Igazolással akkor fel kell azonnali hatállyal  fel kell függesztenie az igazolás minden nemű használatát egészen addig amíg a fogyasztókat érintő veszély forrás fenáll.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a véglegesen visszavont státusz?

Az Építőipari Panasznyilvántartásban alapvetően 3 státusz kerül megkülönböztetésre, a három státusz közül az egyik az úgynevezett véglegesen visszavont státusz.

Az a gazdálkodó szervezet (cég, vállalkozás) kap véglegesen vissza visszont státuszt az Építőipari Panasznyilvántartásban amellyel szemben az alábbi tények közül legalább egy megállapítható:

 • az érintett gazdálkodó szervezet tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszügyben az 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelmi Törvényben leírt Békéltető Testület terhelő határozatot hozott, de a gazdálkodó szervezet a határozatot nem hajtotta végre,
 • a Magyar Bíróság a szolgáltatóra nézve fogyasztóijogsértés,vagy károkozási ügyben jogerősen terhelő ítéletet hozott, és a szolgáltató a fogyasztónak okozott kárt nem térítette meg.
 • a természetes személy nem volt tulajdonos olyan vállalkozásban, amely az előző pontokban érintve volt, de felelős hatáskörben, személyes közreműködése megállapítható.

Ez a szankció egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a kárt okozó vállalkozás tulajdonosa új céget, vagy vállalkozást alapít, illetve másik cégben is tulajdonos, úgy ezek a cégek sem lesznek jogosultak az Építőipari Panaszmentességi Igazolásra.

Ezt a státusz a legvégsőbb esetben alkalmazza az Építkezők Országos Egyesülete. A véglegesen visszavont státuszt természetesen megelőzi egy ideiglenesen felfüggesztett státusz.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mi az Ellenőrző és Minősítő Bizottság feladata?

Ellenőrző és Minősítő Bizottság

 • az Ellenőrző és Minősítő Bizottságot az ÉOE elnöksége által megbízott testület, melynek munkáját a bizottság elnöke irányítja
 • gondoskodik a pályázatok fogadásáról és nyilvántartásáról
 • eljárással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátásáról
 • gondoskodik a minősítési rendszer széleskörű megismertetését elősegítő kommunikációs programok szervezéséről és megvalósításáról
 • véleményezi a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a minősítés jóváhagyására vagy elutasítására
 • indokolt esetben elvégzi a pályázó minősítési szempontok szerinti rendkívüli vizsgálatát, és javaslatot tesz a minősítés visszavonására, vagy további használatának engedélyezésére

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

 

ÉPÍTKEZŐKNEK - FELÚJÍTÓKNAK

Miért érdemes Panaszmentes vállalkozást megbízni?

Az építőcégek által elkövetett szerződésszegéseket és jogsértéseket Magyarországon számon kérni szinte lehetetlen. A törvénysértő vállalkozások tudatosan számolnak a jogérvényesítési procedúra nehézségeivel, és rutinosan alkalmazzák a jogi kiskapukat arra, hogy kibújjanak a felelősség alól. Az időközbeni csődjelentések és vagyonkimentések miatt pedig általában a megítélt kártérítések behajtása is lehetetlen. Az olyan kötelezettségek teljesítésének elkerülésére, mint amilyen a garancia, vagy a szavatosság, rutinszerűen szüntetik meg a cégeiket, majd néhány nappal később ugyanazok a személyek új céget alapítanak (vagy már eleve több céget működtetnek) és zökkenőmentesen folytatják a "gyűjtögetést".

Sajnos az Építőipari Panasziroda munkájának köszönhetően az is egyértelműen kijelenthető, hogy önmagában az ajánlást sem elegendő referenciaként, hiszen a kárt okzó vállalkozások 93%-át ajánlást útján bízták meg a megkárosított megrendelők!

A felsorolt okok miatt, egy tudatos építkező egy dolgot tehet a károk elkerülse érdekében, ha megelőzi azokat. Ma Magyarországon erre az építőipar területen az egyetlen megoldás, ha kizárólag olyan cégeket, vállakozásokat bízunk meg az építkezés, felújítás folyamán akik rendelkeznek Építőipari Panaszmentességi Igazolással, ami az egyetlen objektív referencia eszköz arról, hogy egy vállalkozás visszamenőleg 2003-ig nem okozott kárt az építőipar területén!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Érdemes-e kisebb munkáknál is Panaszmentes vállalkozást választani?

Az Építkezők Országos Egyesülete által működtetett Építőipari Panasziroda tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy kisebb munkák elvégézése esetén is ugyanúgy fent áll a veszély, hogy komoly károk keletkezzenek.

Mivel ma Magyarországon az építőcégek által elkövetet szerződésszegéseket és jogsértéseket szinte lehetetlen számon kérni, nem csak nagyobb magán beruházásoknál pl otthon felépítése hanem egy kisebb megbízásánál is például egy szoba kifestésénél is fontos, hogy ne bízzunk meg olyan vállalkozást amely nem rendelezik az Építőipari Panaszmentességi Igazolással!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Milyen veszélyekkel jár, ha nem Panaszmentes vállalkozást bíz meg?

Az Építkezők Országos Egyesülete által működtetett Építőipari Panasziroda tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a legtöbb panaszeset kezelésének megoldását azt nehezíti leginkább, hogy Magyarországon nagyon hiányos a számonkérhetőség a vállalkozásokkal szemben!

A magas színvonalú jogérvényesítési gyakorlatokhoz alkalmazkodva, és a fogyasztók által sürgetett elvárásnak eleget téve az Építkezők Országos Egyesülete kidolgozta, bevezette és működteti az ÉOE Minősített – Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszert!

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás egy előny a piacon a vállalkozások számára, ezért egy esetleges panaszügy esetén az igazolás megléte egyértelműen elősegítő az egyszerűbb és hatékonyabb panaszkezelést, hiszen az igazolásnak köszönhetően van veszteni valója az adott vállalkozásnak, és ennek köszönhetően kétszer meggondolja a vállalkozás azt hogy tovább álljon vagy inkább helyre hozza a hibát!

A fenti okok miatt egyértelműen arra szólítja fel a szervezet a társadalmat, hogy ne bízzanak meg olyan vállalkozást amely nem rendelkezik ezzel az igazolással!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Az összes Magyarországon működő építőipari vállalkozás megtalálható-e a weboldalon?

A www.nyugodtepitkezes.hu portálon csak azon vállakozások neve és adatai elérhetőek akik rendelkeznek az Építőipari Panaszmentességi Igazolással!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Hogyan lehet benyújtani panaszt?

Az Építkezők Országos Egyesülete által működtetett Építőipari Panasziroda rendelkezik egy különálló weboldallal melynek címe: www.epitoiparipanasziroda.hu ezen az oldalon a panaszokat be lehet nyújtani a nap 24 órájában digitálisan a Panaszbejelentő menüpont alatt, vagy a panasz benyújtásához kattintson az alábbi linkre,

PANASZBEJELENTŐ

Panaszüggyel vagy annak benyújtásával kapcsolatban, ha bármilyen segítségre van szüksége, nyugodtan hívja az Építőipari Infovanalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

 

Mi az Építőipari Infovonal?

Az Építkezők Országos Egyesületének segítőkész kollégái hétfőtől péntekig 9.00 és 17 óra között  állnak rendelkezésére.

Az Építőipari Infovonalon keresztül tájékozódhat az Építőipari Panasziroda ügyviteli rendjéről és a panaszbenyújtás menetéről. Továbbá felteheti kérdéseit az építőipar aktuális történésieről. Hívjon minket, mi segítünk!

Építőipari Infovonal: 06 1999 1666ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOKNAK

Hogyan szerezhet egy vállalkozás Panaszmentességi Igazolást?

Az adott Építőipari vállalkozásnak pályáznia kell az Építkezők Országos Egyesületének Építőipari Panaszmentességi Igazolására. Ezt a www.nyugodtepitkezes.hu weboldalon egy szándéknyilatkozat kitöltésével teheti meg.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a tiszta panaszmentes státusz?

A tiszta panaszmentes státusz igazolja, hogy a megnevezett gazdálkodó szervezet az Építőipari Panasznyilvántartásban negatív bejegyzéssel nem szerepel.

Az Építőipari Panasznyilvántartás olyan határozatokat tart nyilván, amelyeket elsősorban építőipari, vagy az építőiparhoz kapcsolódó fogyasztói panaszügyben, illetve jogsértési ügyben az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvényben leírt Békéltető Testület, vagy a Magyar Bíróság az egyes gazdálkodó szervezetek terhére hozott.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a pártoló tagi jogviszony?

Az Építkezők Országos Egyesülete álláspontja szerint az építkezőket érintő biztonsági kihívásnak megfelelni nem lehet a versenyszféra résztvevőit magában foglaló támogató együttműködés nélkül, az Egyesület fontos céljának tekinti az építőipari vállalkozások társadalmi szerepvállalásának és támogató magatartásának ösztönzését. A támogató magatartás legfontosabb alapja a közös érdek. A felelőtlen vállalkozók számonkérhetőségének hiánya ugyanis nem csak a fogyasztókat fenyegető egyik legsúlyosabb káros jelenség, hanem a tisztességes vállalkozások piaci hátrányba kerülésének oka is egyben.

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállítása pártoló tagsági jogviszonyhoz kötött.

Vagyis az Építkezők Országos Egyesülete csak azoknak a vállalkozásoknak kívánja az Építőipari Panaszmentességi Igazolást kiállítani, akik a társadalmi felelősségvállalásban aktív szerepet vállalva, tudatosan tenni kívánnak az építőiparban elterjedt tisztességtelen piaci gyakorlatok visszaszorításáért, és a fogyasztóbarát piaci viszonyok kialakulásáért.

A felelőtlen vállalkozók számonkérhetőségének hiánya ugyanis nem csak a fogyasztókat fenyegető egyik legsúlyosabb káros jelenség, hanem a tisztességes vállalkozások piaci hátrányba kerülésének oka is egyben.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Milyen költségekkel jár az igazolás igénylése?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolással rendelkező gazdálkodó szervezet a fogyasztóbarát piaci viszonyok kialakulása érdekében, az Építkezők Országos Egyesületének pártoló tagjaként vállalja, hogy személyes közreműködéssel valamint egy éves támogatási díjjal segíti a szervezetet munkájában és céljainak elérésben. Hatékony munkavégzés érdekében egy minimum önköltség került meghatározásra amely évente minimum 25 000,- forint azaz huszonötezer forint.

További információért hívja az Építőipari Infovalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a képzéskeret?

Az Építkezők Országos Egyesülete  képzésprogramot indított, azzal a céllal, hogy az intézményi oktatást kiegészítse egy olyan továbbképzési programsorozattal, amely meghatározza a tervezők, kivitelezők, a műszaki ellenőrzéssel és a felelős műszaki vezetéssel foglalkozók, vala­mint a hatósági munkakörben dolgozók versenyképességét és működésüknek hatékonyságát az építőipari piacon. Az Építkezők Országos Egyesüléthez beérkezett minimum 25 000 Ft-os éves támogatási díjból minden Építőipari Panaszmentességi Igazolással rendelkező vállalkozás éves szinten 5.000 Ft induló képzéskeretet használhat fel az Képzésprogramban.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a korlátlan logóhasználati jog?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolással rendelkező gazdálkodó szervezet kommunikációjában felhasználhatja ÉOE pártoló tagságát és a Építőipari Panaszmentességi Igazolás birtoklását.

Az Építőipari Panaszmentességi igazolás birtoklásának tényét jogosult nyomtatványain (weboldal, fejléces papírokon, jegyzőkönyveken, tanúsítványokon, cégbemutató anyagokon, stb.) feltüntetni.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Hogy néz ki a Tanúsítvány jóváhagyását követő folyamat?

Amennyiben megfelel a vállalkozás az előminősítésen, ki kell töltenie egy további ellenőrző riportot.

A riport beérkezése után vállalkozáshoz kirendelt dedikált kapcsolattartó telefonon keresztül felhívja a pályázó vállalkozást, hogy kiállításra került az Építőipari Panaszmentességi Igazolása és felkerült a www.nyugodtepitkezes.hu portálra.

Majd elektronikus levél formájában megkapja a Tanúsítvány digitális változatát és a vállalkozási fiók használatához szükséges felhasználónevét és jelszavát.

Ezt követően 30 munkanapon belül postázásra került a Tanúsítvány díszkeretes és laminált változata a 2db pályázatokhoz csatolható példánnyal együtt.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mit jelent a dedikált kapcsolattartó?

Az Építkezők Országos Egyesülete minden érvényes Építőipari Panaszmentességi Igazolással rendelkező vállalkozás számára rendelkezésre bocsájt egy dedikált kapcsolattartót. Ennek a személynek az a feladata, hogy segítse a vállalkozásokat a Tanúsítványuk minél hatékonyabb felhasználásában.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mikor tagadható meg az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállítását?

Az Építkezők Országos Egyesülete minden esetben megtagadja az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállítását, amennyiben:

1. megállapítható, hogy az igénylő gazdálkodó szervezet tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszügyben a 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelmi Törvényben leírt Békéltető Testület határozatot hozott, és a gazdálkodó szervezet a határozatot nem hajtotta végre,

2. megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság Bírósága a szolgáltatóra nézve fogyasztói jogsértés, vagy károkozási ügyben jogerősen terhelő ítéletet hozott, és a szolgáltató a fogyasz- tónak okozott kárt nem térítette meg,

3. megtagadható az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállítása azon gazdálkodó szervezet számára, amelynek tulajdonosai között szerepel olyan személy, aki korábban tulajdo- nosként szerepelt olyan vállalkozásban, amely az Építőipari Panaszmentességi Igazolásra való jogosultságát elveszítette,

4. megállapítható, hogy az Építőipari Panaszmentességi Igazolást igénylő gazdálkodó szervezet csőd-, vagy teljes körű végrehajtási eljárás, vagy fizetésképtelenségi rendelet szerinti eljárás alá kerül.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mennyi az Építőipari Panaszmentességi Igazolás érvényességi ideje?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás érvényességi ideje a kiállítás időpontjától számított egy év. Amennyiben az Építőipari Panaszmentességi Igazolás érvényességi ideje lejár, de az érintett gazdálkodó szervezet a feltételeknek továbbra is megfelel, úgy az Építkezők Országos Egyesülete az igazolás érvényességi idejét automatikusan további 1 évre meghosszabbíthatja.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mikor válik egy Építőipari Panaszmentességi Igazolás érvénytelenné?

Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás akkor válik érvénytelenné, ha:

1. Az igazolás birtokosa azérvényességi időlejárta előtt 1 hónappal írásban jelzi, hogya tárgyév végével nem igényli az automatikus meghosszabbítást a következő évre,

2. Ha az érintett gazdálkodó szervezet pártoló tagsága az Építkezők Országos Egyesületében megszűnik

3. Az igazolás birtokosa beszünteti azon tevékenységét, amelyhez kapcsolódóan az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításra került.

A vállalkozásoknak nem csak megszerezni kell tudni ezt az igazolást, hanem meg is kell tudni tartania azt. Ha egy vállalkozással szemben születik egy objektív elmarasztaló határozat, és utána, ha nem jogkövető a magatartása a vállalkozásnak, tehát nem hajtja végre a határozatban leírtakat, akkor az adott vállalkozás elveszíti a tiszta panaszmentes státuszt az Építőipari Panasznyilvántartásban, emiatt pedig az igazolás automatikusan visszavonásra kerül!

Ha egy vállalkozás igazolása visszavonásra került, azonnal fel kell függesztenie minden nemű használatát az igazolásnak!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mi a következménye, ha egy vállalkozás visszaél az Igazolással?

A hivatkozás jogosulatlan használata esetén az Építkezők Országos Egyesülete a következő intézkedéseket rendelheti el:

 • Helyesbítés,
 • A jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve hivatkozás nyilvánosságra hozatala,
 • Indokolt esetben polgárjogi, vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezése.

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Az összes Magyarországon működő építőipari vállalkozás megtalálható-e a weboldalon?

A www.nyugodtepitkezes.hu portálon csak azon vállakozások neve és adatai elérhetőek akik rendelkeznek az Építőipari Panaszmentességi Igazolással!

További információért hívja az Építőipari Infovonalat a 06 1999 1666-os telefonszámon!

Mi az Építőipari Infovonal?

Az Építkezők Országos Egyesületének segítőkész kollégái hétfőtől péntekig 9.00 és 17 óra között  állnak rendelkezésére.

Az Építőipari Infovonalon keresztül tájékozódhat az Építőipari Panasziroda ügyviteli rendjéről és a panaszbenyújtás menetéről. Továbbá felteheti kérdéseit az építőipar aktuális történésieről. Hívjon minket, mi segítünk!

Építőipari Infovonal: 06 1999 1666

 

PANASZMENTESSÉG

MEGYE
TEVÉKENYSÉG
Név
Igazolásszám Adószám  –   – 

3 H PLUSZ BT.

Aláírásra jogosult személy: Hegedűs András
Székhely: 1194 Budapest, Vas Gereben u.144.fszt.1. 
Adószám: 20310789-2-43
Cégjegyzékszám / Vállalkozói
igazolványszám: 01-06-723315
Főtevékenység: Hőszigetelés
Működés kezdete: 1999
E-mail: 3h@3hpluszbt.hu

6

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

Panaszmentességi Igazolás száma: KM-20-3958-082011

Minősítési fokozat

Részletek

Panaszbejelentés

További információt kérek!

4 ÉP-SZAK 2000 Kft.

Aláírásra jogosult személy: Bazsika István
Székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42.  
Adószám:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói
igazolványszám: 01-09-687257
Főtevékenység: Műszaki ellenőrzés
Működés kezdete: 2000
E-mail: bazsika.istvan@bazsikaepiteszet.hu

2

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

Panaszmentességi Igazolás száma: KM-20-2538-022016

Minősítési fokozat

Részletek

Panaszbejelentés

További információt kérek!

4-Vill-Szer Kft.

Aláírásra jogosult személy: Tolnai Péter
Székhely: 7150 Bonyhád, Perczel utca 80. 
Adószám: 12770779-2-17
Cégjegyzékszám / Vállalkozói
igazolványszám: 17-09-004370
Főtevékenység: Villanyszerelés
Működés kezdete: 2002
E-mail: 4villszer@gmail.com

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

Panaszmentességi Igazolás száma: DD-16-2174-062017

Minősítési fokozat

Részletek

Panaszbejelentés

További információt kérek!

4D Bau Kft.

Aláírásra jogosult személy: Dietrich János
Székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 11. 10. em. 
Adószám: 24689588-2-43
Cégjegyzékszám / Vállalkozói
igazolványszám: 01-09-700180
Főtevékenység: Generálkivitelezés
Működés kezdete: 2013
E-mail: firegate@freemail.hu

1

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

Panaszmentességi Igazolás száma: KM-20-2352-042016

Minősítési fokozat

Részletek

Panaszbejelentés

További információt kérek!

A+B CSŐSZERELŐIPARI KFT.

Aláírásra jogosult személy: Bódi János
Székhely: 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 170. 
Adószám: 10827394-2-43
Cégjegyzékszám / Vállalkozói
igazolványszám: 01-09-262817
Főtevékenység: Épületgépészet
Működés kezdete: 1993
E-mail: janos.bodi@t-online.hu

3

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

Panaszmentességi Igazolás száma: KM-20-3520-042015

Minősítési fokozat

Részletek

Panaszbejelentés

További információt kérek!