Építőipari panaszmentes vállalkozások névjegyzéke Velük nyugodtan építkezhet!

Részletes keresés Nyugodt építkezés - nézze meg, hogyan!

Referencia kép: VIV Építő Kft.

Miért a NYUGODT ÉPÍTKEZÉS?

Építőipari panasziroda

A bajban sem hagyjuk magára.

Az ország bármely pontjáról eljuttathatják panaszaikat ehhez a speciális segélyszolgálathoz.

PANASZIRODA

Háttér ellenőrzés

Ellenőrzött piaci magatartás

Ellenőrzött törvényességi háttér

Ellenőrzött gazdasági háttér

Ellenőrzött szakmai háttér

PANASZMENTESSÉG

Nyugodt Építkezés fejvadász

Összeállítunk Önnek egy olyan vállalkozói csoportot, amelynek tagjait egy 5 lépéses szempontrendszer alapján szakszerűen átvilágítunk.

FEJVADÁSZ

Telefonos támogatás

Segítőkész kollégáink hétfőtől péntekig 09.00 és 17 óra között állnak rendelkezésére.

Hívjon minket, mi segítünk!

 

KAPCSOLAT

Az Építkezők Országos Egyesülete alanyi jogon biztosítja minden építkező, felújító és ingatlanvásárló fogyasztó számára segítségét!

Ha hasznosnak találja segítségünket, kérjük, támogassa munkánkat!

TÁMOGATOM

TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezeléssel kapcsolatos információk: Az Építkezők Országos Egyesülete a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli.

Részleteket lásd: Adatvédelmi nyilatkozat

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

A fogyasztói jogsérelmek orvoslásában történő közreműködés:

A fogyasztói jogsérelmek orvoslásában történő közreműködés során az Építkezők Országos Egyesületének célja a fogyasztói jogok gyakorlásának és érvényre juttatásának elősegítése.

Az Építőipari Panasziroda arra törekszik, hogy a fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást nyújtson az általuk sérelmezett helyzet jogi hátteréről, és a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről.

Az Építőipari Panasziroda személyes közreműködéssel is segíti a fogyasztót a jogérvényesítési folyamatban (kivéve a peres képviseletet), valamint a gazdálkodó szervezetekkel történő érdekegyeztetésben.

Ha a vita rendezése másképp nem lehetséges, az Építőipari Panasziroda javasolhatja a fogyasztónak a Békéltető Testület eljárásának kezdeményezését.

A fogyasztók széles körét érintő ügyekben, ha a problémát nem sikerül peren kívül megoldani, az Építkezők Országos Egyesülete élhet közérdekű keresetindítási jogával.

Jogszabályi háttér: A fogyasztói panaszok ügyében az Építkezők Országos Egyesülete a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek keretei között működik közre a fogyasztókat ért jogsérelmek orvoslásában.


Elérhetőségein keresztül tájékozódhat az építőipari panasziroda ügyviteli rendjéről és a panaszbenyújtás menetéről.

Telefonos segítséget a +36 20 280 7087-es telefonszám hívásával kérhet minden héten hétfőtől péntekig 9.00 és 17 óra között. Online panaszbejelentés minden héten a nap 24 órájában.

(Ügyvédeinkkel, szakértőinkkel személyes találkozót a telefonos jogsegélynyújtás időpontjában lehet kérni.)

Hívjon minket, mi segítünk!

+36 20 280 7087 Visszahívást kérek

e-mail: 


A panasszal érintett vállalkozó telefonszámát kérjük, nemzetközi formátumban adja meg, és csak számokat és "+" jelet használjon!
Kérem, hogy doc, docx, pdf, zip vagy rar fájlt töltsön fel.
A telefonszám, amin elérhetjük Önt, kérjük, nemzetközi formátumban adja meg, és csak számokat és "+" jelet használjon!
Biztonsági ellenőrző kód
Annak érdekében, hogy kártevő robotok ne tudjanak panaszokat küldeni, meg kell bizonyosodnunk róla, hogy aki a fenti adatokat beírta, nem robot. Kérjük, gépelje be a fentebb látható biztonsági kódot.