Nyugodt építkezés
Nézze meg, hogyan!

Építőipari vállalkozások panaszmentességi ellenőrzése

Panaszmentesség ellenőrzése

Az Építőipari Panaszmentes Vállalkozások listázásához kérjük válasszon egy megyét!
Megyeválasztó Megyeválasztó

Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer

Az Építőipari Panaszmentességi Információs Rendszer bevezetését az Építkezők Országos Egyesülete azért tartotta fontosnak, mert a jogkövető szolgáltatók mellett az építőiparban sajnálatos módon rendkívül sok olyan vállalkozás van, akiknek a tevékenységében az anyagi mohóság vagy éppen a megélhetési kontárkodás súlyos felelőtlenséggel és szakszerűtlenséggel társul.

A szervezetünkhöz érkező panaszügyek áradatából egyértelműen megállapítható, hogy a legtöbb esetben a törvénysértő vállalkozások magatartásának hátterében a számonkérhetőség hiánya áll, ami a jogi procedúra vontatottságából és a károsultak jogérvényesítési erejének csekélységéből adódik.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy egyes vállalkozások tudatosan igyekeznek kihasználni mindezt, és rutin- szerűen alkalmazzák a jogi kiskapukat arra, hogy kibújjanak a felelősség alól, vagy a profitcsökkentő kötelezettségek teljesítése alól.

Ilyen viszonyok között rendkívül fontos az olyan piaci gyakorlatok ösztönzése, amelyek a vállalkozások kiválasztásában az építkezők biztonságát növelik, amelyek segítségével nagyobb eséllyel kerülhetők el azok a vállalkozások, akiknek a piaci magatartása veszélyt jelent az építkező fogyasztókra nézve.

Minősítési feltételek

Az „Építőipari Panaszmentességi Igazolás” minősítés elnyerésének és a jelzés használatának feltétele, hogy a pályázó gazdálkodó szervezet megfeleljen az Építőpari Panaszmentességi Információs Rendszer követelményeinek, vagyis többek között:

Ellenőrzött piaci magatartás

A pályázó vállalkozás nem szerepel az Építőipari Panasznyilvántartásban. Vagyis sem maga a vállalkozás, sem a vállalkozás tulajdonosai nem voltak érintve (korábban sem, esetleg másik vállalkozásban) fogyasztói jogsértési ügyben.

Ellenőrzött törvényességi háttér

Működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, illetve rendelkezik az egyes szakmai tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

Ellenőrzött gazdasági háttér

Több hivatalos forrásból származó adaton alapul, pénzügyi információk folyamatos ellenőrzése.

Ellenőrzött szakmai háttér

Tervezők-kivitelezők esetében: Szakmai analízis Kereskedők esetében: Helyszíni szemle

Az "Építőipari Panaszmentességi Igazolás" minősítés kiállítása a gazdálkodó szervezet önkéntes igénylése alapján történik.

Az Építkezők Országos Egyesülete az "Építőipari Panaszmentességi Igazolás" minősítést kizárólag abban az esetben állítja ki, ha az azt igénylő gazdálkodó szervezet a minősítés Működési Szabályzatában előirt feltételeknek megfelel, valamint az abban előírtakat magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta.

Működési Szabályzat a képre kattintva tölthető le...

Ha Ön szakember, ellenőrizze vajon a vállalkozása jogosult az „Építőipari Panaszmentességi Igazolás” minősítés elnyerésére?

IGAZOLÁS JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉS

A minősítés tanúsítványa

Az Építkezők Országos Egyesülete által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy azok a vállalkozások, akik a minősítés használatára jogosultságot szereznek, az Építkezők Országos Egyesülete által végzett ellenőrzés során a támasztott elvárásoknak megfeleltek, továbbá a magas színvonalú piaci gyakorlatokhoz alkalmazkodva vállalják, hogy tevékenységük során a fogyasztóvédelmi szempontokat kiemelten kezelik és tudatosan tenni kívánnak az építőiparban elterjedt tisztességtelen piaci gyakorlatok visszaszorításáért.

A minősítés jelképe

Az igazolással rendelkező gazdálkodó szervezet kommunikációjában, PR- és reklámtevékenysége során felhasználhatja Építőipari Panaszmentességi Igazolás birtoklását. Az igazolás logóját nyomtatványain (weboldal, fejléces papírjain, jegyzőkönyvein, tanúsítványain, cégbemutató anyagain, stb.) feltüntetheti, továbbá a szabályzat előírásait betartva a logó korlátozás nélkül használható olyan bizonylatokon, amelyek a szolgáltató tevékenységének eredményeit tartalmazzák.

Weblogó céges weboldalon

Az „Építőipari Panaszmentességi Igazolás” minősítéssel rendelkező gazdálkodó szervezet kommunikációjában, PR- és reklámtevékenysége során digitálisan is felhasználhatja „Építőipari Panaszmentességi Igazolás” minősítés birtoklását. A minősítés jelképét (weblogó) weboldalán is feltüntetheti.

weblogó fekvő verzió

weblogó álló verzió

Építőipari vállalkozások a Panaszmentességi Igazolásról